Sportsystem

Budowa, wyposażenie i konserwacja obiektów sportowych

Boiska piłkarskie z trawy naturalnej

Boiska piłkarskie z trawy naturalnejNajbardziej popularną nawierzchnią dla boisk piłkarskich jest trawa naturalna. Obecnie przy budowie boiska z naturalną nawierzchnią możemy zastosować - trawę z rolki lub też dokonać tradycyjnego wysiewu nasion trawy.

Jednak specjalny dobór mieszanek traw, zwarty i mocny system korzeniowy oraz szybkość samoregeneracji powierzchni charakteryzujące trawnik z rolki sprawiają, że jest to najlepszy produkt.

Montaż płyty pełnowymiarowej trwa od kilka dni dla trawnika z rolki lub jednodniowego wysiewu nasion trawy, a jej ukorzenieniem w ciągu 6-8 tygodni, gotowość nawierzchni do gry osiągamy po upływie 3 miesięcy.

Podbudowę stanowi warstwa żwirowo-piaskowa oraz warstwa ziemi urodzajnej, co zapewnia właściwy odbiór wód opadowych do systemu drenarskiego oraz prawidłową wegetację trawy. W zależności od indywidualnych potrzeb klienta można zastosować automatyczny system nawadniający i podgrzewający płytę boiska.

Należy jednak pamiętać, niezależnie od wielkości płyty boiska, że jej murawa nie może być eksploatowana dłużej niż 6-7 godzin w tygodniu, co w praktyce oznacza istotne ograniczenie czasowe w jej wykorzystywaniu. Przekroczenie limitów czasowych spowoduje zachwianie systemu wegetacyjnego trawy i brak możliwości jej samoregeneracji.

Trawa naturalna wymaga przeprowadzania systematycznych zabiegów pielęgnacyjnych. Koszenie, nawadnianie, areacja, piaskowanie, nawożenie czy wałowanie to niezbędne zabiegi, od których zależy utrzymanie murawy w dobrej kondycji bez konieczności jej naprawy lub wymiany.