Sportsystem

Budowa, wyposażenie i konserwacja obiektów sportowych

Konserwacja boisk

Oferta naszej firmy skierowana jest do zarządców boisk sportowych, właścicieli klubów oraz obiektów sportowych i administratorów szkół.

Właściwa i systematyczna konserwacja boiska wydłuża okres użytkowania np. Orlika, podnosi jakość gry na boisku, a także sprawia, że nawierzchnia pozostanie w doskonałym stanie długo po upłynięciu okresu gwarancyjnego. Brak systematycznej konserwacji może doprowadzić do nieodwracalnych zmian w jej strukturze i stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników boiska, a w konsekwencji prowadzić do wymiany całej nawierzchni.

Częstotliwość wykonywania konserwacji zależy od stopnia eksploatacji boiska. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że minimum to dwa razy w roku, a w niektórych przypadkach 3-4 razy

ZAKRES PRAC:
oczyszczenie mechaniczne nawierzchni z zanieczyszczeń stałych, szczotkowanie „twarde”, powodujące podniesienie włókien, spulchnianie/ rozluźnienie górnej warstwy wypełnienia, mechaniczne wybranie wierzchniej warstwy wypełnienia, przesianie, oczyszczenie i wczesanie czystego materiału wypełniającego (granulatu gumowego lub piasku kwarcowego), wyrównanie poziomu wypełnienia z ewentualnym uzupełnieniem (głównie w miejscach zwiększonej eksploatacji), końcowe szczotkowanie „miękkie”, wyrównujące nawierzchnię.

KONSERWACJA REGULARNA:
Przedłuża gwarancję na nawierzchnię boiska, wydłuża czas użytkowania obiektu sportowego, chroni przed zbiciem się granulatu w jednorodną powierzchnię, zabezpiecza przed zapchaniem się systemu odprowadzającego wodę.
Szczególnie polecamy wykonanie tej usługi wraz z nadejściem wiosny, przed rozpoczęciem sezonu sportowego. Z naszego doświadczenia wynika, że śnieg
i inne zanieczyszczenia powstałe w ciągu zimy powodują: utratę pionowego ułożenia źdźbeł, zmniejszenie wytrzymałości na działania mechaniczne, zbicie i stwardnienie zasypki z piasku lub granulatu, niedrożność systemu odwodnienia, zaleganie wody na powierzchni i nieodwracalne wypłukiwanie granulatu, porastanie mchami, glonami i grzybami, utratę parametrów bezpiecznego użytkowania, zwiększony nakład pracy konserwatora / opiekuna obiektu.

 

Konserwacja boiskVerti Top to maszyna efektywnie usuwająca zanieczyszczenia

Zasada działania:
Obrotowa szczotka zbiera granulat gumowy wraz z zanieczyszczeniami z powierzchni oraz górnej części maty, zebrany materiał jest filtrowany za pomocą mechanizmu przesiewającego. Czysty materiał do wypełniania zostaje rozdysponowany równo na powierzchni i wmieciony do wnętrza maty.

 

 

Pobierz folder

Pobierz folder